Barbaros Hayrettin Paşa'nın Sancağı

Barbaros Hayrettin Paşa'nın Sancağı
Barbaros Hayrettin Paşa'nın Sancağı

Fetih Ayeti : Sancağın üst kısmında “Fetih Suresi’nin” ilk 4 ayeti bulunmaktadır.
Kuran-ı Kerim’in 48. Suresi olan ve 29 Ayetten oluşan Fetih Suresi’nin ilk 4 ayetinin Türkçe meali aşağıdaki gibidir.(Elmalı’lı M.Hamdi YAZIR)
1- Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.
2- Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.
3- Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.
4- İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır. (Allahüekber)
  • Osmanlı ordusunun Allah'tan manevi güç istemek için kullandığı ayetlerdir. 

Hilal İçi Dört İsim : Hilal  islamin sembolüdür içlerinde yazan arapça isimler ise dört halifeye ( Ebu Bekir , Ömer , Ali , Osman ) aittir.

Beyaz El ( Pençe-i al-i aba ): Sancakdaki beyaz el “pençe-i al-i aba“dır. Yani Hazreti Muhammed (S.A.V.), kızı Hz.Fatma, damadı Hazreti Ali ve torunları Hz.Hasan, Hz.Hüseyin dahil 5 kişiye pence-i al-i aba denir. Beyaz el bu beş kişiyi belirtir. Aynı mühür, yeniçerilerin alay sancağında da mevcuttur.

Süleyman Yıldızı :  Hz. Davud’un Yıldızı veya Mühr-ü Süleyman olarak tarif edilmiştir. Genel olarak Müslüman Türkler arasında “Mühr-ü Süleyman” kabul görmüştür. Hz. Süleyman’ın Cinler ve hayvanlar ile konuşması, ve rüzgara hükmetmesi Mühr-ü Süleyman’ın Türk toplumunda sıkça motif olarak kullanılmasına gerekçe olmuştur. Barbaros Hayreddin Paşa’nın, rüzgara hükmedebilmek maksadıyla sancağına Mühr-ü Süleyman motifi nakşettirmesi bu geleneğin bir neticesidir…

 Çatallı Kılıç : Sancağın ortasındaki alâmet, diğer Türk donanma sancaklarında da yaygın olarak çeşitli şekillerde kullanılan Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar’dır. Hz.Ali üzerine himmet istemek ve Zülfikar'a sığınma Yeniçeri dualarında yer alır.0 yorum:

Yorum Gönder